€VRENSPOR KÜLÜBÜ EVRENSEKİZ
€vrenspor Külübünün resmi taraftar Sitesi - EVRENSEKİZ
EvrensekizÇarşı

KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKÜR EDERİZ

 

EVRENSEKİZ KASABASI

Evrensekiz Kasabası, Marmara Bölgesi'nin Ergene Bölümü'nde yeralır. İdrari bakımdan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlıdır. Kasabamız Lüleburgaz'a 13 km uzaklıktadır. Ahmetbey(KD), Akçaköy(D), Küçükkarıştıran(GD), Ovacık-Karamusul(GB), Yenibedir(B), Sakızköy-Emirali(K) kasabamızı çevreleyen başlıca komşularımızdır. Yer şekilleri sade ve deniz seviyesinden yükseklik 87 metredir. Bölgede karasal iklim etkisini gösterir.

Evrensekiz belediyesi 14 Mayıs 1971 yılında kurulmuştur.

Belde; Gündoğu, Kırcaali ve Fatih olmak üzere 3 mahalleden oluşmaktadır.


TARİHÇE

Osmanlı döneminde bölge önemli bir "Ahi Evren Merkezi" idi. Ancak Evrensekiz için bir söylence bulunmaktadır. Söylenceye göre Evrensekiz'in çevresinde bulunan sekiz köyde  bir gün "Kıran Hastalığı" ortaya çıktı. Hastalık tüm köylerin halkını kırıp geçirdi.  Bu felaketten   ancak sekiz kişi kurtulabildi. Onlar da birleşerek Evrensekiz'i kurdular ve tüm bu arazinin sahibi oldular. O günden bu güne kasaba Evrensekiz adıyla anılıyor.

Evrensekiz dahil, bölgeyi Bizanslılıar'dan alan  I. Murat bir Ahi Reis idi. Rumelinin fethi sırasında Ahi Evren sorumluluğunu Malkara'daki Ahi Musa'ya vermiştir. 1366 yılında gerçekleşen bu olay Trakya'da Ahi Evren hareketinin gelişip yayılmasına neden olmuştur. Ancak kasabaya, Evrensekiz ve Lüleburgaz'ı alan Evrenos Bey'in adının verildiği yolunda bir rivayet de  bulunmaktadır.

Evrensekiz söylencesinin 1347-1348 yılında Süleyman Paşa'nın Trakya'ya yaptığı ilk fetih sırasında cereyan eden olayla ilgisi üzerinde de durmak gerekir.  Ernest Werner'in farklı kaynaklara dayanarak yazdığı "Büyük Bir Devletin Doğuşu" adlı kitapta, "Güneydoğu Avrupa'ya (Trakya'ya) yönelik Türk akınlarının dönüm noktası, 1352'de Gelibolu yarımadasındaki Çimpe Kalesi'nin Süleyman Paşa tarafından kuşatılması"olduğunu ve  bunun önemli bir "Köprübaşı" oluşturduğuna işaret eder. Ayrıca bu sırada Cenovalılarla savaş halinde bulunan   Bizanslıların, Osmanlı sultanı Orhan Bey ile işbirliği yaptığını,  ölen Umur'un kardeşi Hıdır Bey'in onlarla hareket ettiğini belirtir. Ve şöyle devam eder: "Süleyman ise bu sırada akıncı ve  yayalarla Trakya'yı ele geçirmiştir. İçsaveşın ve Türk akınlarının ağırlığı altında büyük acılar çeken bölge (Tarkya), üstüne üstlük bir de 1347-1348 yıllarında insan-hayvan ayırdetmeksizin kırıp geçiren bir veba salgınına sahne oldu."   Tarihçiler bu olayı , "Hiçbir veba salgını 1347'de Avrupa'yı kasıp kavuran KARA ÖLÜM  kadar korkunç değildi." diye yazarlar.

  Evrensekiz'de "Tekke Deresi" , "Ambar Tarla" gibi yer ve mevki isimleri Osmanlı dönemi kültüründen izler taşıyorsa da , tarihi bilgilerin   ışığında burada Bizans Dönemine ait bir yerleşim bulunduğu anlaşılmaktadır. Hala Evrensekiz'de su yolları bulumaktadır. Ambar Tarla'da 28    teneke buğday alacak hacimde küp bulumuştur. Bu yörede hala pişmiş künklerden sular akmaktadır. Evrensekiz'in ilk yerleşim yerinin Tekke Dere olduğu düşünülmektedir.

 Evrensekiz de komşusu Ahmetbey gibi çiftlik arazisi üzerine kurulmuştur.  Evrensekiz'de bugün dahi çiftlikler bulunmaktadır. Büyük  ölçüde de hazine arazisi mevcut olmakla birlikte, "Yukarı Çiftlik, Aşağı çiftlik olarak ifade edilen bu araziler 24.000 dönümdür. Bu arazilerin   yarısı bazı kişilerin elinde bulunduğundan Evrensekiz'de toprak ve mülkiyet sorunu hala çözümlenmiş değildir.

Evrensekiz arazisi,  tarihi "Ekabir Çiftlikleri"nden biridir. Zaman içerisinde bunlar el ve sahip değiştirerek, bugünkü karmaşık duruma    gelmiştir. Balkanlardan başlayan kitlesel göç sırasında Evrensekiz'e gelip yerleşen çok olmuştur. Göçmenler Evrensekiz yerlisine "Gacal" demektedirler.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
E S K